Санни Молл

Захирлын мэндчилгээ

Эрхэм хүндэт бизнесийн хамтрагч, хэрэглэгч нар аа!
“Санни молл” корпораци нь олон салбарт, өргөн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж буй олон улсын корпорацийн хувьд нийт гишүүд, хэрэглэгчдийнхээ эрүүл мэнд, боловсрол, амьдралын чанарыг нь дээшлүүлэхэд онцгой анхааран ажиллахын зэрэгцээ чадварлаг удирдагч, манлайлагчдыг урамшуулан дэмжиж, тэдэнд чин сэтгэлээсээ тусалдаг.

“Санни молл” корпораци

“Санни Молл” корпорацийг БНХАУ-ын “Ред топ” корпораци, Бээжингийн Уламжлалт Анагаах Ухааны Судалгаа Шинжилгээний Төв хамтран байгуулсан бөгөөд 2010 оны 10-р сарын 13-аас Монгол улсад албан ёсоор үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Олон улсын “Санни Молл” корпораци нь эрүүл мэнд, боловсрол, эдийн засаг, байгаль орчин-экологийн салбарт болон нийгэмд чиглэсэн хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа явуулдаг юм.

Шинэ мэдээ


Warning: Creating default object from empty value in /home/sunnymall/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunnymall/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunnymall/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunnymall/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunnymall/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunnymall/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunnymall/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunnymall/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunnymall/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunnymall/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109